Visie


Visie van het Gents ActiePlatform Palestina


  1. Inleiding


Het Gents Actieplatform Palestina  is een vzw die ijvert voor een duurzame en rechtvaardige vrede in Israël en Palestina. Dit doen we in solidariteit met het Palestijnse volk en met de Israëlische vredesbeweging.


De rechten van de Palestijnen worden al meer dan vijftig jaar onophoudelijk geschonden. In tegenstelling tot het Palestijnse volk heeft het Israëlische volk een eigen staat, die zich uitstrekt over 78 percent van het historische Palestina. Bovendien bezet Israël sinds 1967 de overige 22 percent van het gebied: de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Deze asymmetrische relatie tussen bezetter en bezet volk wordt in de media en in politieke kringen te vaak genegeerd.


Het GAPP roept, onder meer samen met l’Association belgo-palestinienne (ABP), de Unie van  Joodse Progressieven van België (UPJB) en the European Coordination of Committees working on the Palestinian Question (ECCP), iedereen op het internationaal recht te respecteren. Dat betekent onder meer dat Israël de bezetting van de Palestijnse gebieden moet stoppen en de oprichting van een onafhankelijke en leefbare Palestijnse staat moet mogelijk maken. Dat betekent ook dat Palestijnse en Israëlische burgers geen doelwit in het conflict kunnen zijn.


De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals de sluipende expansie via de Israëlische  nederzettingspolitiek, het uitbreken van de tweede intifada, het toenemend geweld tegen burgers aan Palestijnse en Israëlische kant en de bouw van de muur, bevestigen onze analyse. Aan de hand van enkele veel gebruikte begrippen, lichten we onze visie toe.


  1. Politieke eisen


Het GAPP steunt het Palestijnse middenveld en de progressieve Israëlische vredesorganisaties en schaart zich achter hen met de volgende politieke eisen.


Wij eisen dat de Israëlische overheid:

  • Wij eisen dat zowel de Israëlische regering als de Palestijnse gewapende groeperingen het geweld tegen respectievelijk de Palestijnse en de Israëlische burgerbevolking staken.
  • Wij eisen dat de VN toeziet op de toepassing van haar eigen resoluties én elk constructief proces ondersteunt dat bijdraagt tot een duurzame vrede binnen het kader van het internationaal recht. Ook de andere leden van het kwartet dragen hier een specifieke verantwoordelijkheid.
  • Wij eisen dat de Belgische regering concrete stappen doet om Israël te dwingen het internationaal recht te respecteren en bij de Europese Unie erop aandringt om:
  • druk uit te oefenen op de Israëlische regering opdat ze het advies van het Internationaal Gerechtshof volgt en de muur afbreekt.
  • politieke sancties tegen Israël te treffen en het EU-Israël Associatieakkoord op te schorten.
  • een internationale beschermingsmacht te sturen.
  • alle import en export van wapens uit en naar Israël te verbieden.


Verder verzoeken wij de Belgische regering – naast het voortzetten van de EU-steun aan de Palestijnse Autoriteit  -  ook steun te geven aan Palestijnse en Israëlische organisaties van het middenveld die een politieke en duurzame oplossing voorstaan binnen het internationaal recht en die het lijden van de bevolkingen willen verhelpen.

Contact


Adres: p/a Oranjeboomstraat 8, 9030 Mariakerke

E-mail: info@gappgent.be


GENTS ACTIEPLATFORM PALESTINA

© Copyright. All Rights Reserved.