Militair embargoMilitair embargo tegen Israël


Israël bezet al tientallen jaren ongestraft de Palestijnse gebieden. In de winter van 2008-2009 voerde het Israëlische leger een bloedige oorlog in Gaza waarbij 1.400 Palestijnen de dood vonden. Onder hen heel wat onschuldige slachtoffers. Toch blijven de landen van de Europese Unie en de NAVO de relaties met Israël verdiepen. De VS geven elk jaar 3 miljard dollar militaire steun; Israëlische defensiebedrijven krijgen miljoenen euro’s onderzoeksgeld voor Europese projecten die ze gezamenlijk uitvoeren met Europese bedrijven en instellingen, waaronder ook een aantal Belgische universiteiten; Israël is een illegale nucleaire macht die het internationaal humanitair recht schendt maar krijgt nog altijd met gemak Europese wapens toegestopt.


Omgekeerd is Israël een van de belangrijkste wapenexporteurs in de wereld. De internationale vredesbeweging vraagt dat er eindelijke een einde komt aan de voorkeursbehandeling waarvan Israël geniet en dat er net zoals dat met China en 18 andere landen het geval is, een wapenembargo komt. Er is druk nodig op Israël zodat het eindelijk het internationaal (humanitair) recht respecteert.


Wie?

De campagne ‘militair embargo Israël’ wordt georganiseerd door intal (www.intal.be), Vrede vzw (www.vrede.be) en Vredesactie (www.vredesactie.be)


Teken hier de petitie gericht aan Universiteit Gent:

http://www.intal.be/nl/petitieAUGent

Contact


Adres: p/a Oranjeboomstraat 8, 9030 Mariakerke

E-mail: info@gappgent.be


GENTS ACTIEPLATFORM PALESTINA

© Copyright. All Rights Reserved.