BDSBDS: Boycot, Desinvestering, Sancties


Sinds 1967, al bijna 40 jaar lang, bezet Israël de Palestijnse Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem), de Gazastrook en de Syrische Golanhoogte en blijft het er zijn joodse kolonies uitbreiden. Het bezette Oost-Jeruzalem en de Golanhoogte zijn al geannexeerd, nu worden met de Muur de facto belangrijke grote delen van de Westelijke Jordaanoever bij Israël ingelijfd. Terwijl de kolonies in de Gazastrook in augustus 2005 (unilateraal) werden ontruimd, breidden die op de Westelijke Jordaanoever verder uit. De staat Israël is in 1948 opgericht op voornamelijk etnisch gezuiverd land - gezuiverd van zijn Palestijnse eigenaars. Vandaag zijn de meeste Palestijnen vluchteling, de meerderheid van hen is zelfs staatloos. Ook tegenover zijn eigen Arabisch-Palestijnse burgers voert Israël nog altijd een politiek van systematische discriminatie.Israël maakt zich hiermee voortdurend schuldig aan schendingen van het Internationaal Recht. Sinds 1948 hebben talrijke VN-resoluties het koloniale en discriminerende beleid van Israël illegaal verklaard en opgeroepen tot directe, adequate en effectieve maatregelen. Op 9 juli 2004 werd de Muur die Israël op bezet Palestijns gebied bouwt, illegaal verklaard in het Advies van het Internationaal Gerechtshof, maar Israël negeert het daaruit voortkomende VN-besluit van 20 juli 2004 en blijft gewoon verder bouwen. Internationale bemiddeling en vredesbesprekingen zijn onvoldoende gebleken om van Israël respect voor het internationaal humanitair recht en de mensenrechten af te dwingen, en de bezetting en verdrukking van het Palestijnse volk te doen eindigen.


Toch heeft de internationale gemeenschap in het verleden al de verantwoordelijkheid op zich genomen om onrecht te bestrijden, zoals in de strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika. Diverse vormen van boycot, het terugtrekken van investeringen en politieke sancties steunden toen de strijd van de Zuid-Afrikanen tegen Apartheid, en gaven blijk van internationale solidariteit, morele consequentie en verzet tegen onrechtvaardigheid en verdrukking.


Contact


Adres: p/a Oranjeboomstraat 8, 9030 Mariakerke

E-mail: info@gappgent.be


Verschillende vertegenwoordigers van de Palestijnse civiele maatschappij hebben organisaties uit het internationale maatschappelijk middenveld en bewuste burgers over de hele wereld opgeroepen tot een breed gedragen boycot en initiatieven van desinvestering tegen Israël, gelijkaardig aan die tegen het voormalige Apartheidsregime in Zuid-Afrika. We scharen ons hierachter en doen daarbij een beroep op elke bewuste burger om bij de eigen staat te pleiten voor embargo’s en sancties tegen Israël. Daarbij doen we een oproep aan elke individuele consument om zelf een voorbeeld te stellen en niet langer Israëlische producten te kopen.


Dit zijn niet-gewelddadige bestraffende maatregelen die moeten blijven duren tot Israël zijn verplichtingen nakomt, het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk erkent en zich volledig aan de internationale rechtsregels houdt. We eisen dat Israël:

  1. de bezetting en kolonisatie van alle Arabisch land beëindigt en de Muur ontmantelt;
  2. het fundamentele recht op volledige gelijkheid van de Arabisch-Palestijnse burgers van Israël erkent;
  3. het recht van de Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen en eigendommen en het recht op compensatie –zoals vastgelegd in VN-resolutie 194- respecteert, beschermt en bevordert.

Deze tekst is gebaseerd op de oproep tot boycot, desinvestering en sancties tegen Israël van 9 juli 2005, onderschreven door Palestijnse politieke partijen, unies, verenigingen, coalities en organisaties, die de 3 belangrijkste groepen van het Palestijnse maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen: Palestijnse vluchtelingen, Palestijnen onder bezetting en Palestijnse burgers van Israël.


©

Oorspronkelijke Engelse tekst gepubliceerd in:

“Al Majdal”, driemaandelijks tijdschrift van Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Betlehem, nr, 26, zomer 2005, p. 61-62

www.badil.org

Vertaling: Tiene Holvoet

Bewerking: Soetkin Desmet, Wim Lankamp, Ine Pieters, Tobias Van Os

Meer informatie over de BDS vindt u op de website van Coördinatie Boycot Israël: http://www.boycotisrael.info/.

GENTS ACTIEPLATFORM PALESTINA

© Copyright. All Rights Reserved.